هم آیندهای رایج زبان انگلیسی مدرس مسعود فیض – دانلود رایگان
هم آیندهای رایج زبان انگلیسی Collocation ها ترکیباتی رایج یا متداول از کلماتی می باشند که با هم استفاده می شود. برای مثال در زبان فارسی میگوییم دروغ گفتن، گول زدن، اگر شخصی از کلمه دروغ زدن استفاده نماید

هم آیندهای رایج زبان انگلیسی مدرس مسعود فیض – دانلود رایگان

هم آیندهای رایج زبان انگلیسی Collocation ها ترکیباتی رایج یا متداول از کلماتی می باشند که با هم استفاده می شود. برای مثال در زبان فارسی میگوییم دروغ گفتن، گول…

ادامه خواندن هم آیندهای رایج زبان انگلیسی مدرس مسعود فیض – دانلود رایگان